300u.info

Rahaa, Rahoituksen, Talouden

Rahoitus tutkii menetelmiä, joilla käsitellään, järjestetään ja käytetään rahaa. Rahaa voi kiertää monella eri tavalla sekä hinnoitella sen arvoa. Monet ihmiset arvioivat sen vaikutusta maailmantalouteen ja ihmiskuntaan.

Rahaa voi sijoittaa ja säästää. Jokaisella meistä on rahaa ja säästöjä. Rahaa voi ansaita ja käyttää kuinka tahansa. Rahoituksen tarkoituksena on olla varan mittana. Sen ansiosta voidaan ostaa erilaisia tuotteita, tavaroita ja palveluja.

Rahaa pidetään vaihdon välineenä, jonka avulla voidaan määrittää tavaroiden hintoja ja arvoa. Raha koostuu kolmesta perusaineosasta: rahayksiköstä, rahasummasta ja rahan muodosta.

Sitä käytetään maksuvalineenä ja hyödykkeiden arvon mittana. Raha vaikuttaa yhteiskuntaa eri tavoin, esimerkiksi ihmisten käytäntöihin ja motivaatioon. Rahalla on myös informatiivinen funktio, mutta se sattaa olla myös ihmiskunnan hajoamiseen vaikuttava seikka.